Home

Welkom bij - Gemeenschapscentrum De Blokhut Sibbe

Ontstaan van de Blokhut

Voor het gebouwencomplex van de huidige Blokhut lag in vroegere dagen het gebouw van de dorpsschool van Sibbe. Door toename van het aantal leerlingen was deze al gauw te klein en kwam men op het idee om achter de school een drietal noodlokalen te plaatsen, die afkomstig waren van de voormalige staatsmijnen.

Deze noodlokalen, die opgebouwd werden met behulp van leden van de voetbalvereniging Sibbe, bestonden geheel uit een houten constructie. De buitenkant werd bekleed met houten schaaldelen, waardoor het geheel het aanzicht kreeg van een zogenaamde blokhut, zoals die bekend is bij houthakkers en dergelijke. De naam - Blokhut - werd dan ook al snel door de inwoners van Sibbe als vanzelfsprekend beschouwd.

Tot en met 1966 werd De Blokhut gebruikt als bijgebouw bij de lagere school, daarna kreeg het gebouw meer een gemeenschappelijke functie. Er vestigden zich een tafeltennisclub, een damesvereniging,een ouderen-sociëteit en voor de jeugd hield men er op zondagavond disco.

In de jaren 70 groeide het aantal inwoners en was er behoefte aan een centrale plaats voor culturele activiteiten. De gelegenheid die het ministerie van Onderwijs bood, medio 1980, om de bouw van een sportlokaal (zgn. C zalen 22 x 12 ) te kunnen realiseren, liet men dan ook niet onbenut. Het geheel functioneert tevens als gemeenschapshuis.

Uit gebruikers van het oude gebouw en leden van het schoolbestuur werd een stichting gevormd die thans verantwoordelijk is voor het reilen en zeilen. Met steun van o.m. de gemeente Valkenburg a/d Geul werd uiteindelijk gekomen tot het professionele gebouwencomplex zoals het in de huidige vorm valt te gebruiken.

De reeds van oudsher ingeburgerde naam - De Blokhut - is niet meer weg te denken en functioneert als kloppend hart voor sportieve en culturele activiteiten in de gemeenschap Sibbe/IJzeren.